fbpx

Τα χρόνια πριν την ύπαρξη της ευρωζώνης κάθε χώρα είχε (και κάποιες εξακολουθούν να έχουν) το δικό της νόμισμα. Ύστερα από το πέρασμα τόσων χρόνων βελτιστοποίησης του εκάστοτε παραδοσιακού νομισματικού καθεστώτος μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης-κόστους.

Την σκυτάλη έπεται να πάρει το ψηφιακό νόμισμα στον αγώνα μείωσης κόστους και βελτιστοποίησης της απόδοσης αλλά και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών με την τεχνολογία του blockchain.

Την προηγούμενη δεκαετία (ύστερα από την εμφάνιση του bitcoin) η ιδέα ύπαρξης ενός ψηφιακού νομίσματος από την εκάστοτε κεντρική τράπεζα, το επονομαζόμενο CBDC (Central bank digital currency) φάνταζε ανούσια και επικίνδυνη. Οι απόψεις όμως αλλάζουν καθώς νέες μελέτες ξεδιπλώνουν τις δυνατότητες και τα οφέλη από την ύπαρξη ενός CBDC.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες κεντρικές τράπεζες επενδύουν στην ερευνά των ψηφιακών νομισμάτων καθώς αποδίδουν θετικά ευρήματα. Οι κινήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι το ίδιο το  concept του ψηφιακού κρυπτονομίσματος δεν είναι κάτι ουτοπικό και θα ωφελήσει δραστικά το χρηματοοικονομικό σύστημα.

Μέσω αυτών των ερευνών παρήχθησαν ποικίλα μοντέλα εφαρμογών για το CBDC όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς όπως συστήματα πληρωμών και σαν χρηματοπιστωτικό εργαλείο για ενίσχυση της ρευστότητας.

Ένα σύστημα πληρωμών μπορεί να βελτιώσει τις μεταβιβάσεις νομισματικών μονάδων σε  κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των διαφόρων χωρών.

Ανέκαθεν το πρόβλημα των κεντρικών τραπεζών είναι διατήρηση αποθεματικού σε ξένο συνάλλαγμα και οι μεταβιβάσεις αυτών μέσω ενδιάμεσων φορέων στην διαδικασία οπού επιφέρουν κόστη και αυξάνουν τον παράγοντα του κινδύνου.

Ένα CBDC θα μπορούσε να συντελέσει καθοριστικά στην διαδικασία αυτήν από την στιγμή όπου το νόμισμα είναι ψηφιακό και μπορεί να αποθηκευτεί, να αποσταλεί με απόλυτη ευκολία στο εξωτερικό εκμηδενίζοντας έτσι τα παραδοσιακό κόστος και κίνδυνο μιας τέτοιας διαδικασίας.

 

Ένα σημαντικό αρχικό ¨προτέρημα¨ των κρυπτονομισμάτων είναι ότι συναλλαγές πραγματοποιούνται ανώνυμα, όμως αυτό άλλαξε όταν ήρθαν σε εφαρμογή οι κανονισμοί εποπτείας (AML/CFT).

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ελέγχονται  και νομιμοποιούνται οι αξίες, μεταβιβάσεις των ψηφιακών νομισμάτων (όπως ισχύει μέχρι τώρα άλλωστε για το πλαστικό χρήμα).

Έτσι αποφεύγονται ποικίλες παράνομες δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα. Η ύπαρξη ενός CBDC θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις θεσμικές αρχές στην εποπτεία (αν γίνει ‘’αλόγιστα’’, θα αποδυναμώσει το κρυπτονόμισμα).

Οφείλουμε να τονίσουμε πως ένα τέτοιο project από τις κεντρικές τράπεζες για να γίνει εφικτό θα πάρει αρκετό χρόνο λόγω του όγκου και του ανάλογου ρίσκου τους.

Αυτό το χρονικό διάστημα τα ήδη υπάρχοντα κρυπτονομίσματα καλύπτουν την αγορά και αξιοποιούνται από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις .

Στο διάστημα της προηγούμενης δεκαετίας μπορέσαμε να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες που κατάφεραν να αξιοποιηθούν θετικά παρά των μεγάλων μεταβολών στην τιμή τους.

Και να καταλάβουμε, ότι τα κρυπτονομίσματα ήρθαν για να μείνουν παρά τις δυσκολίες τους, καθώς οι προοπτικές της blockchain τεχνολογίας είναι αμέτρητες.